prosinec 2017

ozdoba

Předvánoční

Vánoce na počítači malované

 1. ročník

2. ročník

3. ročník


 Žáci I. stupně v PNP s Mirkou Zimčíkovou

 

skolni casopisskolni casopis2017 krajskolni casopis2016 kraj

logo skoly snapisem© 2018 Vydává: Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště.
Šéfredaktor: MgA. Andrej Ševčík, e-mail: papjerky@gmail.com

www.skolybrezova.eu