leden 2018

Plesové ledové království

 

Program plesu

20,00 hod.

Úvodní slovo Mgr. Davida Smetany

Vystoupení tanečního kroužku žáků I. a II. stupně ZŠ (nácvik s Mgr. Kristýnou Miklánkovou a Bc. Lucií Uhrovou)

Slavnostní polonéza žáků II. stupně ZŠ (nácvik s Mgr. Kristýnou Miklánkovou)

Valčík žáků II. stupně ZŠ (nácvik s Mgr. Davidem Smetanou)

23,00 hod.

Šakalí léta - taneční vystoupení žáků II. stupně ZŠ (nácvik s Mgr. Ivanou Tálskou)

Tombola

fb velke

Papjérky získaly 2. místo v celostátní soutěži

diplomS naším školním časopisem Papjérky se každoročně účastníme soutěže "Školní časopis roku".  Časopisy se hodnotí nejprve v krajských kolech, první tři postupují do kola celostátního.

V roce 2017 jsme ve Zlínském kraji získali 2. místo. Koncem roku proběhlo vyhlášení výsedků celostátního kola. Náš školní časopis se umístil na krásném 2. místě. Celkově se soutěže zúčastnilo 422 časopisů.

Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na tvorbě časopisu podílejí - především žákům a učitelům za příspěvky a vedení školy za podporu.

Redakce

 

 

skolni casopisskolni casopis2017 krajskolni casopis2016 kraj

logo skoly snapisem© 2018 Vydává: Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště.
Šéfredaktor: MgA. Andrej Ševčík, e-mail: papjerky@gmail.com

www.skolybrezova.eu