březen 2018

Živé

 

Vyráběli jsme si talisman, který má nosit štěstí. Na dřevěné destičky žáci malovali předměty, které mají rádi a jsou pro ně důležité. Někdo zase talisman pojal více abstraktně.

Čtvrťáci se opět ukázali jako velmi „akční“ třída. O co šlo? Probírali jsme ve vlastivědě volby, a na můj dotaz, zdali by si také nechtěli vyzkoušet, jaké to je volit, jsem dostal jednoznačnou odpověď. A nejenom to.

Strana 1 z 2

 

skolni casopisskolni casopis2017 krajskolni casopis2016 kraj

logo skoly snapisem© 2018 Vydává: Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště.
Šéfredaktor: MgA. Andrej Ševčík, e-mail: papjerky@gmail.com

www.skolybrezova.eu