květen 2018

Rozkvetlé

 

Pranostiky

Lidé si od pradávna všímali změn, které se děly v přírodě. Díky opakování některých přírodních jevů začali předpovídat. A vznikaly pranostiky.

HÁDEJTE CO TO JE?

1. Hádanka

Stojí buk prostřed luk,
na tom buku dvanáct suků,
v každém suku třicet ptáků
a každý pták jinou zpívá.
Nápověda:
(měsíce, rok, dny v měsíci, jeden měsíc)

2. Hádanka

Stojí, stojí strom.
na každé větvi po čtyřech hnízdech,
v každém hnízdě po sedmi vajíčkách.
Nápověda:
(čtyři týdny v měsíci, rok, dny v týdnu, měsíce)


 pran01

Vendulce Vaculové 4.ročník se líbila tato.

pran02

Adam Kubiš 4. ročník

pran03

Erik Kostelan 4. ročník – poznáte tyto tři pranostiky?

Tady je nápověda.

  1. Svatý František zahání lidi do chýšek.
  2. Únor bílý, pole sílí.
  3. Na svatého Jiří, vylézají hadi, štíři.

 4. ročník s Mgr. Kristýnou Miklánkovou

 

skolni casopisskolni casopis2017 krajskolni casopis2016 kraj

logo skoly snapisem© 2018 Vydává: Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště.
Šéfredaktor: MgA. Andrej Ševčík, e-mail: papjerky@gmail.com

www.skolybrezova.eu