květen 2018

Rozkvetlé

 

Archeoskanzen Březno u Loun

Tip na výlet.

Skanzen je sice malý, ale nudit se v něm určitě nebudete. Kdo je "dělaný na pravěk", najde zde vše. Vznikl jako stanoviště experimentální archeologie na místě významné polykulturní lokality u Postoloprt v okrese Louny. Dlouhodobý průzkum zde doložil vývoj lidského osídlení od neolitu až po raný středověk. Výzkum probíhal v letech 1954–1973 a od roku 1981 zde funguje stanoviště experimentální pracoviště, jehož cílem bylo ověření funkčnosti dobových nástrojů, technické náročnosti staveb, spotřebě materiálu, klíčivosti obilí ze zásobních jam nebo podmínek bydlení v létě a zimě. Zajímavé je, že všechny stavby (až na nově postavený dlouhý dům) jsou postaveny bez použití moderních nástrojů. Dlouhý dům z neolitu byl dokonce zrekonstruován podle nalezeného půdorysu, který se nacházel jen o pár metrů vedle. Skanzen pořádá i akce a jedna z nich se zrovna blíží. Je to festival pravěkých řemesel (1. - 3. 6.) a určitě ho doporučuji. Na minulé akci se sešla pravěká hudební skupina a pár řemesel se zde objevilo, ale tady to bude se vším všudy. Budete moci si prohlédnout pravěkou práci, vyzkoušet si ji nebo i něco vytvořit. Zjistíte, jak se dělaly šperky, zbraně, oblečení, jídlo, kamenné i kovové nástroje, keramika, koše, uhlí, hudební nástroje a další. Můžete si vyrobit například plstěnou čapku, koženou peněženku, tkaný pásek, nebo i košík z trávy. Vztupné je dobrovolné (stejně jako na každé archeo-akci). 

Více informací na: www.archeoskanzenbrezno.cz


 Kristýna Primasová, IV žačka

 

skolni casopisskolni casopis2017 krajskolni casopis2016 kraj

logo skoly snapisem© 2018 Vydává: Školy Březová - střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště.
Šéfredaktor: MgA. Andrej Ševčík, e-mail: papjerky@gmail.com

www.skolybrezova.eu